Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

40 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 205/2007 z dnia 2007-07-27

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2

Skład Komisji Egzaminacyjnych zawiera załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Nauczycielki kontraktowe ubiegające się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego uzyskały pozytywną ocenę dorobku zawodowego, złożyły wniosek o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego oraz wymaganą dokumentację.

Zgodnie z art. 9b ust. 2 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) - Karty Nauczyciela organ prowadzący ma obowiązek przeprowadzić w/w postępowanie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-07-30 10:31:03
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-30 10:31:03

Strona odwiedzona 925 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.