Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

40 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 207/2007 z dnia 2007-07-27

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami

Na podstawie Uchwały Nr VI/81/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2007r. uchwala się co następuje;

§ 1

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dokonuje się przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitację zawodową.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gryfinie na zadanie:

 • udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolnej - 4500,00 zł
§ 3

Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowemu Urzędowi Pracy na zadanie:

 • zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy o kwotę 4 500,00 zł
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Rada Powiatu w Uchwale Nr VI/81/2007 z dnia 05 kwietnia 2007r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków PFRON oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadnia w 2007r. przyjęła do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w następujący sposób:

 1. Szkolenia i przekwalifikowania zawodowe osób niepełnosprawnych - 5.000,00 zł
 2. Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - 40.000,00 zł
 3. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych - 5 000,00 zł

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie złożył wniosek do Zarządu Powiatu w Gryfinie dot. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PERON przewidzianych do realizacji w 2007r.w przedmiocie wysokości kwot środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

Zarząd Powiatu w Gryfinie wyraził zgodę na przesunięcie środków między zadaniami.

Proponowane rozwiązanie:

Przesunięcie środków między zadaniami polegające na:

 • zmniejszeniu kwoty dofinansowania zadania "pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej" o kwotę 4 500,00 zł
 • zwiększeniu kwoty dofinansowania zadania "zwrot wydatków na instrumentu i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych" o kwotę 4 500,00 zł.

data opublikowania: 2007-07-30 10:39:24
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-30 10:39:24

Strona odwiedzona 917 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.