Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

41 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 208/2007 z dnia 2007-08-01

w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Na podstawie art. 42 ust. 1, pkt 3, art. 43 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz.1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i 249, poz.1832), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Umarza się wierzytelność Skarbu Państwa w łącznej kwocie 63,62 zł, w tym należność główna - 36,27 zł i odsetki za czas opóźnienia w zapłacie w kwocie 27,35 zł należną od osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) wierzytelność może zostać umorzona jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie okazało się bezskuteczne.

Mając na uwadze wysokość kosztów dochodzenia i egzekucji jakie należy ponieść (np. opłata pocztowa) w celu ściągnięcia "niskich" kwot należności, zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż koszty przewyższą należność.

Główny Księgowy
mgr Janina Niwa


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-08-03 14:32:35
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-03 14:32:35

Strona odwiedzona 778 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.