Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

41 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 209/2007 z dnia 2007-08-01

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U.187, poz.1381, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1832, Dz.U.z 2007 r. Nr 88, poz. 587); Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 43.400,00 zł z tytułu realizacji zadań własnych: dział 852 - Pomoc społeczna - 30.000,00 zł rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 30.000,00 zł z tytułu realizacji zadań zleconych: dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - 13.400,00 zł rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 13.400,00 zł

§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 53.400,00 zł z tytułu realizacji zadań własnych :
  dział 852 - Pomoc społeczna - 30.000,00 zł
  rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 30.000,00 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 10.000,00 zł
  rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 10.000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych :
  dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 13.400,00 zł
  rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 13.400,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 10.000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych :
  dział 758 - Różne rozliczenia - 10.000,00 zł
  rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 10.000,00zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów oraz wydatków dokonuje się zgodnie z:

 1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 291/2007 z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, w związku z którym została zwiększona Powiatowi dotacja celowa w dziale 010- Rolnictwo i Łowiectwo, rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, o kwotę 13.400 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów modernizacji na terenach wiejskich,
 2. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 306/2007 z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, w związku z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
 3. decyzją Zarządu Powiatu zgodnie z którą dokonano przesunięcia środków finansowych Starostwa Powiatowego z rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł (zmniejszenie wydatków), w celu zwiększenia wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń budynku internatu - I piętro w w/w szkole.

Skarbnik Powiatu
mgr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-08-03 14:32:35
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-03 14:32:35

Strona odwiedzona 894 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.