Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

42 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 219/2007 z dnia 2007-08-13

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U.187, poz.1381, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1832, Dz.U.z 2007 r. Nr 88, poz. 587); Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 170.268,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 170.268,00 zł
rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 170.268,00 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 170.268,00 zł z tytułu realizacji zadań zleconych
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 170.268,00 zł
rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 170.268,00 zł

§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów oraz wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 345/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, w związku z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 170.268,00 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w 2007 roku, w związku z realizacją programu pn. " Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-08-17 09:27:25
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-17 09:27:25

Strona odwiedzona 852 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.