Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

42 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 213/2007 z dnia 2007-08-13

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie za I półrocze 2007 roku

Na podstawie art.32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 , z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 197, pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 140, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007r. Nr 88, poz. 587) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały od nr 1 do nr 6.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 197 ustawy o finansach publicznych jednostki zaliczane do podsektora samorządowego (art. 4, ust. 1, pkt 7 ww. ustawy ) do dnia 31 lipca roku budżetowego przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze.

Powyższe podyktowane jest tym, że zgodnie z art. 198 uofp, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-08-17 09:38:00
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-17 09:38:00

Strona odwiedzona 904 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.