Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

42 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 214/2007 z dnia 2007-08-13

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Gryfinie za I półrocze 2007 roku

Na podstawie art.32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 , z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 197, pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 140, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007r. Nr 88, poz. 587) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Gryfinie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały od nr 1 do nr 6.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 197 ustawy o finansach publicznych jednostki zaliczane do podsektora samorządowego ( art. 4, ust. 1, pkt 7 ww. ustawy ) do dnia 31 lipca roku budżetowego przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze.

Powyższe podyktowane jest tym, że zgodnie z art. 198 uofp, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia.

Likwidator
Andrzej BandurowskiINFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIKWIDACJI W GRYFINIE ZA I PÓŁROCZE 2007r.

Rada Powiatu w Gryfinie uchwałą Nr III/33/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 przyznała dotację podmiotową w wysokości 3.000.000,00 zł. dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Gryfinie. Przyznana dotacja została potwierdzona w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 76/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2007r. Uchwałą Nr 76/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 marca 2007r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2007 dotacji podmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji na działalność bieżącą likwidowanego podmiotu wydzielono kwotę 203.484,00 zł. Pozostałą kwotę 2.796.516,00 zł. przeznaczając na spłatę zobowiązań SPZZOZ.

Z przyznanej dotacji na dzień 30.06.2007r. SPZZOZ w likwidacji wykorzystał 618 775,82 zł.
W tym:

 1. na spłatę zobowiązań - 529.996,22 zł.
 2. na bieżącą działalność - 88.779,60 zł.

Opis kosztów rodzajowych

 1. wynagrodzenia - wykonanie 67,5 tyś. co stanowi 45,6% planu finansowego na rok 2007
 2. pochodne od wynagrodzeń - wykonanie 7,8 tyś. co stanowi 28.8% planu finansowego
 3. zużycie materiałów - wykonanie 1,9 tyś co stanowi 55,6% planu finansowego (w załączeniu zestawienie zakupionych materiałów)
 4. usługi obce - wykonanie 0,1 tyś. co stanowi 2.7% planu finansowego
 5. pozostałe koszty - wykonanie 0,7 tyś. co stanowi 1,9% planu finansowego
 6. koszty finansowe - wykonanie 12,5 tyś. zapłacone koszty sądowe
 7. pozostałe koszty operacyjne - 2,2 tyś.

Informacja o zobowiązaniach

Na dzień 30 czerwca 2007r. zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 7.926.284,92 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 1.540.439,95 zł.

Informacja o należnościach

Brak należności.ZESTAWIENIE ZAKUPIONYCH MATERIAŁÓW BIUROWYCH, USŁUGI BANKOWE I POCZTOWE W I - PÓŁROCZU 2007 ROKU
 1. Listwa zbierająca do drukarki laserowej, Ilość: 1 szt., Cena: 15,01
 2. Atrament do drukarki atramentowej, Ilość: 1 szt., Cena: 40,00
 3. Proszek do drukarki laserowej, Ilość: 1 szt., Cena: 100,00
 4. Koperta A4, Ilość: 100 szt., Cena: 32,60
 5. Cienkopis 2/20, Ilość: 2 szt., Cena: 4,40
 6. Marker, Ilość: 2 szt., Cena: 8,00
 7. Toner F 1023, Ilość: 1 szt., Cena: 239,00
 8. Druki przelewu 3/00, Ilość: 6 szt., Cena: 18,00
 9. Długopis 2/90, Ilość: 4 szt., Cena: 11,60
 10. Długopis 3/00, Ilość: 4 szt., Cena: 5,78
 11. Koszulka A4, Ilość: 1 opak., Cena: 8,00
 12. Skoroszyt foliowy 0/80, Ilość: 20 szt., Cena: 16,00
 13. Ołówek 1/00, Ilość: 10 szt., Cena: 10,00
 14. Rolka barw. IR 40 T do kalkulatora, Ilość: 2 szt., Cena: 15,00
 15. Dyskietki 1/00, Ilość: 20 szt., Cena: 20,00
 16. Korektor mysz 3/60, Ilość: 2 szt., Cena: 7,20
 17. Zszywacz 6/50, Ilość: 1 szt., Cena: 6,50
 18. Papier samoprzylepny, Ilość: 2 szt., Cena: 3,20
 19. Informator - program księgowy, Ilość: 1 szt., Cena: 97,00
 20. Znaczki, Ilość: 412 szt., Cena: 1220,71
 21. Prowizje bankowe, Ilość: 4 szt., Cena: 12,00
 22. Opłaty sądowe, Ilość: 2 szt., Cena: 110,00

RAZEM: 2.000,00


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-08-17 09:44:49
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-17 09:44:49

Strona odwiedzona 771 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.