Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

42 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 215/2007 z dnia 2007-08-13

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym i Opiekuńczo-Leczniczym w Gryfinie za I półrocze 2007 roku

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z zm.: z 2002: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz. U. Nr 162 poz. 1568) w związku z art. 197 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z zm.: Dz. U.: z 2005 r.: Nr 169 poz. 1420; Dz. U. z 2006 r.: Nr 45 poz. 319, Nr 140 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; Dz. U. z 2007 r.: Nr 88 poz. 587), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku w samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym i Opiekuńczo-Leczniczym w Gryfinie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały od nr 1 do nr 6.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 197 ustawy o finansach publicznych jednostki zaliczane do podsektora samorządowego (art. 4. Ust. 1, pkt. 7 ww. ustawy) do dnia 31 lipca roku budżetowego przedstawiają właściwemu Zarządowi jednostki samorządu terytorialnego informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze.

Powyższe podyktowane jest tym, że zgodnie z art. 198 uofp, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze w terminie do 31 sierpnia.

Podpis i pieczątka Dyrektora Zakładu
lek. med. Dorota Rydzewska-SirantINFPORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ ZPO I OL ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU
 1. KOSZTY RODZAJOWE

  Na koszty rodzajowe na dzień 30.06.2007 w kwocie 355.734,41 składają się:

  • amortyzacja - 196,39 złotych
  • zużycie materiałów i energii - 73.969,31 złotych
   z tego m.innymi:
   1. materiały biurowe w kwocie 1.079,30
    • oprawki na identyfikatory - 11 szt. 11,00
    • płyty CD - 1 opak. 18,30
    • druki faktur - 9 bloczki 40,50
    • druki przelewów - 9 bloczków 78,00
    • toner - 2 szt. 305,00
    • tusz do drukarki - 2 szt. 190,00
    • wykonanie pieczątek - 3 szt. 157,01
    • zeszyty 20kart. - 20 szt. 8,30
    • brulion 96 kart. - 5 szt. 30,53
    • pisak olejowy - 1 szt. 5,00
    • koszulki na dokumenty - 100 szt. 6,09
    • długopisy czarne - 40 szt. 32,21
    • długopisy niebieskie - 2 szt. 9,50
    • pióro żelowe - 4 szt. 6,70
    • klej biurowy - 1 szt. 3,65
    • kalkulator Casio - 1 szt. 69,52
    • papier do EKG - 20 rolek 82,39
    • tablica korkowa - 1 szt. 25,60
   2. prasa i czasopisma w kwocie 407,00
    "Badania Kliniczne, onkologia" - 1 szt. 197,00
    Aktualizacja Kodeksu Pracy - 1 szt. 75,00
    Medycyna Praktyczna - prenumerata 90,00
    Parazytologia - 1szt. 45,00
  • usługi obce - 18.632,98 złotych
   z tego m.innymi:
   1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne 1.940,68
   2. usługi telefonii komórkowej - 1.932,41
   3. zakup "neostrada" 19,00
  • podatki i opłaty - 217,00 złotych
  • wynagrodzenia - 208.428,51 złotych
  • ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 46.568,42 złotych
  • koszty reprezentacji i reklamy - 1.431,54 złotych
  • pozostałe koszty - 6.290,26 złotych
   w tym koszty podróży służbowych krajowych - 6.290,26
 2. NALEŻNOŚCI - 82.754,55 złotych
  z tego odpłatność od pacjentów - 18.572,31
  kontrakt NFZ - 64.182,24

 3. ZOBOWIĄZANIA - 16.379,34 złotych
  z tego:
  • Szpital Powiatowy w Gryfinie 71,00 badania laboratoryjne
  • PUK Gryfino 128,27 usługi komunalne
  • Starostwo Powiatowe 1.536,70 woda, ścieki, energia
  • Pogotowie Ratunkowe 118,00 przewóz pacjenta
  • Laboratorium Analiz Medycznych 237,30 badania laboratoryjne
  • "Cefarm" 343,80 leki i mat.medyczne
  • Polkomtel 328,68 rozmowy komórkowe
  • Kamiński W.Spółka Komandytowa 10.406,61 posiłki
  • "Taurus" Obsługa BHP 480,00 obsługa BHP
  • DGP DOZORBUD 1.332,24 usługi pralnicze
  • MBM-2 599,02 aktualizacja progr. KH
  • Konica-Minolta 281,98 obsługa serwisowa ksero
  • Messer Polska 56,73 tlen
  • Medi-Sept 459,01 środki dezynfekujące

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-08-17 10:44:30
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-17 10:44:30

Strona odwiedzona 786 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.