Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

42 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 220/2007 z dnia 2007-08-13

w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007, zmienionej,

 • uchwałą Nr 61/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.02.2007r.,
 • uchwałą Nr 88/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2007r.,
 • uchwałą Nr 116/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.04.2007 r.,
 • uchwałą Nr 135/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.05.2007 r.
 • uchwałą Nr 144/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.05.2007 r.
 • uchwałą Nr 151/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.06.2007 r.
 • uchwałą Nr 172/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2007 r.
 • uchwałą Nr 202/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.07.2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

 • załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu Gryfińskiego oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 209/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 sierpnia 2007 r., stosownie do której:
  1. zwiększono wydatki Starostwa Powiatowego w Gryfinie - zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 291/2007 z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, w związku z którym została zwiększona Powiatowi dotacja celowa w dziale 010- Rolnictwo i Łowiectwo, rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, o kwotę 13.400 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów modernizacji na terenach wiejskich,
  2. zwiększono wydatki Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 306/2007 z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, w związku z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów,
  3. dokonano przesunięcia środków finansowych Starostwa Powiatowego z rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł (zmniejszenie wydatków), w celu zwiększenia wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń budynku internatu - I piętro w w/w szkole - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.
 2. Uchwałą Nr 218/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 sierpnia 2007 r., stosownie do której:
  1. Zwiększono plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 5.000,00 zł - zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 325/2007 z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, w związku z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 3. Wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju zgodnie z którym zmniejszono transzę wydatków w m-cu listopadzie o 5.000,00 zł oraz grudniu o 5000,00 zł, natomiast zwiększono transzę wydatków w m-cu sierpniu o 10.000,00 zł.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkól Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejszono transzę wydatków w m-cu listopadzie o kwotę 20.000,00 zł, oraz grudniu o kwotę 29.774,00 zł, natomiast zwiększono o kwotę 49.774,00 zł transzę w m-cu sierpniu 2007 roku.
 5. Uchwałą Nr 219/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 sierpnia 2007 roku, stosownie do której:
  1. Zwiększono plan dochodów oraz wydatków zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 345/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, w związku z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 170.268,00 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w 2007 roku, w związku z realizacją programu pn. " Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-08-17 11:10:27
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-17 11:10:27

Strona odwiedzona 772 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.