Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

43 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 228/2007 z dnia 2007-08-21

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu - Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 169 poz. 1387 i Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188 Nr 170 poz. 1660 z 2004 r. Nr 162 poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 78 poz. 682 Nr 181 poz.1524 i Nr 64, poz. 565) Zarząd Powiatu Gryfińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się:

 1. Pana Sławomira Głuszaka-Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie,
 2. Panią Dorotę Mielniczek-Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
 3. Panią Adrianę Salamończyk - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,
 4. Panią Edytę Daszkiewicz - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie,
 5. Panią Bogumiłę Żurawiecką - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach do czynności określonych w § 2.
§ 2.

Upoważnienie dotyczy niżej określonych czynności:

 1. potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej;
 2. potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonywanie prac;
 3. w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania;
 4. potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii wyciągów bankowych, przelewów bankowych oraz dowodów wypłaty stypendiów;
 5. poświadczonymi za zgodność z oryginałem innych dokumentów potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację Projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowym Projektu.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

§ 4.

Traci moc uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie nr 611/2005 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczania Projektu - Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie nr 749/2006 z dnia 29 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 611/2005 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu - Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie nr 174/2007 z 3 lipca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 611/2005 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu - Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2007 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały jest wynikiem zmian personalnych na stanowiskach dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Gryfiński jest organem prowadzącym. Ponadto realizacja projektu stypendialnego EFS wymaga składania rozliczeń każdorazowo po wykorzystaniu poszczególnych transz dotacji, które w większości stanowią kopie. W związku z czym wymagają one poświadczenia za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.

Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Magdalena Pieczyńska

data opublikowania: 2007-08-22 13:54:35
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-22 13:54:35

Strona odwiedzona 1046 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.