Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

44 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 229/2007 z dnia 2007-08-28

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U.187, poz.1381, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1832, Dz.U.z 2007 r. Nr 88, poz. 587) i § 9 pkt 3 Uchwały Nr III/33/2006 rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.XII.2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 26.500,00 zł z tytułu realizacji zadań własnych: dział 852- Pomoc społeczna - 26.500,00 zł rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej - 26.500,00 zł

§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 40.500,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 750 - Administracja publiczna - 10.000,00 zł
  rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 10.000,00 zł
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 4.000,00 zł
  rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 4.000,00 zł
  dział 852- Pomoc społeczna - 26.500,00 zł
  rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 26.500,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 14.000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758 - Różne rozliczenia - 10.000,00 zł
  rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe - 10.000,00 zł
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 4.000,00 zł
  rozdział 80123 - Licea profilowane - 4.000,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 4. Członek Zarządu - Marek Hipsz
 5. Członek Zarządu - Jan Podleśny


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów oraz wydatków dokonuje się zgodnie z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 350/2007 z dnia 8 sierpnia r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 37) dotacja celowa w dziale 852 - pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 26.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008.
 2. Decyzją Zarządu Powiatu w Gryfinie - zmniejszenie rezerwy o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sprawowanie nieruchomości w Binowie, powodujące zwiększenie wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75020 - Starostwa Powiatowe.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - zgodnie z którym zwiększone o kwotę 4.000,00 zł zostają wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80123 - Licea profilowane również o kwotę 4.000,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-08-29 13:28:15
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-29 13:28:15

Strona odwiedzona 826 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.