Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

45 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 237/2007 z dnia 2007-09-04

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/65/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński na 2007 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 kwietnia 2007 r. Nr 46, poz. 679), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński na okres od 1 września 2007 r. do 29 lutego 2008 r., według stawek określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2007 r.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/65/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński na 2007 rok, dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych dodatek motywacyjny przyznaje Zarząd Powiatu.

Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, dwa razy w ciągu roku szkolnego:

 • na okres od 1 września do końca lutego,
 • na okres od 1 marca do 31 sierpnia

a jego indywidualna wysokość nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia zasadniczego.

Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-09-05 11:28:06
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-05 11:28:06

Strona odwiedzona 793 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.