Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

45 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 241/2007 z dnia 2007-09-04

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U.187, poz.1381, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1832, Dz.U.z 2007 r. Nr 88, poz. 587) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 25.176,00zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 801- Oświata i wychowanie - 25.176,00 zł
rozdział 80195 - Pozostała działalność - 25.176,00 zł

§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 65.376,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 752 - Obrona narodowa - 40.200,00 zł
  rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - 40.200,00 zł
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 25.176,00 zł
  rozdział 80195 - Pozostała działalność - 25.176,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 40.200,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758 - Różne rozliczenia - 40.200,00 zł
  rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe - 40.200,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów oraz wydatków dokonuje się:

 1. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 380/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 11) dotacja celowa w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - pozostała działalność o kwotę 15.114,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego. Zwiększono plany finansowe Szkół Ponadgimnazjalnych zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury Sportu i Turystyki w następujący sposób:
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 3.035,87 zł,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 3.303,13 zł,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 5.191,45 zł,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 2.567,17 zł,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 1.016,38 zł.
 2. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 355/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 11) dotacja celowa w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - pozostała działalność o łączną kwotę 10.062,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących wycieczek dla dzieci i młodzieży"
  • "Tu bije srece naszego narodu"- 6.125,00 zł
  • "To jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta Ojczyzna" - 3.937,00,

  Realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni". W/w zadania realizowane będą przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.

 3. W związku z koniecznością zagwarantowania planu w dziale 752 - Obrona narodowa, 75212 - Pozostałe wydatki obronne § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40.200,00 zł w celu zwrotu poniesionych wydatków, związanych z zakupem agregatora prądotwórczego, z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wynikła potrzeba przesunięcia środków finansowych z rezerwy ogólnej na pokrycie w/w wydatku.(Wydatek ten został pokryty z działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75020 - Starostwa powiatowe co uniemożliwia Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Szczecinie zwrotu poniesionych wydatków, które mogą być pokryte tylko z działu 752 - Obrona narodowa, rozdziału 75212 - Pozostałe wydatki obronne)

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-09-05 11:34:10
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-05 11:34:10

Strona odwiedzona 848 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.