Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

46 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 243/2007 z dnia 2007-09-13

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie Pana Sławomira Głuszaka do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Pana Sławomira Głuszaka, Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie do składania w imieniu Powiatu Gryfińskiego oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu w zakresie kierowanej jednostki organizacyjnej Powiatu.

§ 2

Oświadczenia, o których mowa w § 1, mogą być składane przez Pana Sławomira Głuszaka jednoosobowo.

§ 3

Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 35/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie Pana Jerzego Bednarczyka do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz



UZASADNIENIE

W związku z powierzeniem Panu Sławomirowi Głuszakowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie od dnia 1 września 2007 r., upoważnienie udzielone poprzedniemu Dyrektorowi utraciło moc.

Udzielenie nowego upoważnienia ma na celu umożliwienie Dyrektorowi ZSP Nr 1 w Gryfinie Panu Sławomirowi Głuszakowi składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu, którą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.

data opublikowania: 2007-09-18 10:30:14
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-18 10:30:14

Strona odwiedzona 959 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.