Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

46 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 251/2007 z dnia 2007-09-13

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1375Z Swobnica - granica powiatu, odcinek: przejście przez m. Dłusko Gryfińskie"

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560) oraz § 4 i 7 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2004 Starosty Gryfińskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r., Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję przetargową w składzie:

 1. Andrzej Krzemiński - Przewodniczący komisji,
 2. Stojan Diakowski - Sekretarz komisji,
 3. Zdzisław Skrycki - Członek komisji,
 4. Mieczysław Szydełko - Członek komisji.
§ 2

Celem komisji przetargowej będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1375Z Swobnica - granica powiatu, odcinek: przejście przez m. Dłusko Gryfińskie"oraz ocena ofert i przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania do jakiego została powołana.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Komisja przetargowa będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1375Z Swobnica - granica powiatu, odcinek: przejście przez m. Dłusko Gryfińskie"oraz przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

data opublikowania: 2007-09-18 10:34:40
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-18 10:34:40

Strona odwiedzona 922 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.