Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

46 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 252/2007 z dnia 2007-09-13

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecania realizacji zadania

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, oraz art. 32 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844 z 2007 r. Nr 35, poz.219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej, przeznaczonych do realizacji od 2008 r. na okres pięciu lat przez podmioty uprawnione.
 2. Ogłoszenie o wynikach konkursu, o którym mowa w ust 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Warunki zlecania realizacji zadań zawierają wzory umów: na zlecenie realizacji zadań (załącznik nr 2) oraz umowy użyczenia (załącznik nr 3) do niniejszej uchwały, odpowiednio dla każdego podmiotu
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-09-18 10:36:05
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-18 10:36:05

Strona odwiedzona 846 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.