Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

46 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 253/2007 z dnia 2007-09-13

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2001 Nr 142 poz.1592 z późn.zm.), oraz § 4 Uchwały Rady Powiatu nr VI/81/2007z dnia 2007-04-05 w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2007r.

§ 1
 1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dokonuje się przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitację zawodową.
§ 2

Zmienia się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitację zawodową w następujący sposób:

 1. Zmniejsza się plan wydatków na dofinansowanie zadania "pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej" o kwotę 3 810,00 zł. Plan środków na realizację zadania po zmniejszeniu wyniesie 31 690,00 zł.
 2. Zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zadania "Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy' o kwotę 3 810,00 zł. Plan środków na realizację zdania po zwiększeniu wyniesie 13 310,00 zł
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.09.2007r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Rada powiatu w Uchwale Nr VI/81/2007 z dnia 05 kwietnia 2007r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2007r. przyjął do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w następujący sposób:

 1. Szkolenia i przekwalifikowania zawodowe osób niepełnosprawnych - 5 000,00 zł
 2. udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - 40 000,00 zł
 3. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych - 5 000,00 zł

Zarząd Powiatu Uchwałą nr 207/2007 z dnia 27.07.2007r. w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie

 • zwiększył kwotę dofinansowania zadania "zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych' o kwotę 4 500,00 zł
 • zmniejszył kwotę dofinansowania zadania "udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolnicze" o kwotę 4 500,00 zł

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie złożył kolejny wniosek do Zarządu Powiatu w Gryfinie dot. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON przewidzianych do realizacji w 2007r. w przedmiocie wysokości kwot środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

Zarząd Powiatu w Gryfinie wyraził zgodę na przesunięcie środków między zadaniami.

Proponowane rozwiązanie; przesunięcie środków pomiędzy zadaniami w następujący sposób:

L.p. Nazwa zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej Kwota w zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr VI/81/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007r. po przesunięciach zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 207/2007 z dnia 27.07.2007 Zmniejszenie Zwiększenie Kwota w zł po zmianie
1 Koszty szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 5 000,00     5 000,00
2 Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej 35 500,00 3 810,00   31 690,0
3 Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy 9 500,00   3 810,00 13 310,0
4 Ogółem 50 000,00 3 810,00 3 810,00 50 000,00

data opublikowania: 2007-09-18 10:36:05
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-18 10:36:05

Strona odwiedzona 929 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.