Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

46 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 256/2007 z dnia 2007-09-13

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007

Na podstawie § 9 pkt 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.XII.2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 109.464,00zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 92.416,00 zł
  rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 71.949,00 zł
  rozdział 80195 - Pozostała działalność - 20.467,00 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 17.048,00 zł
  rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 17.048,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 109.464,00zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 92.416,00 zł
  rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 71.949,00 zł
  rozdział 80195 - Pozostała działalność - 20.467,00 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 17.048,00 zł
  rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 17.048,00 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr IX/119/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 rok w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania, stosownie do której zmniejszono plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 20.467,00 zł, jednocześnie zwiększając plany finansowe wydatków w poszczególnych jednostkach (zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki):
  1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 2.499,00 zł,
  2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 2.785,00 zł,
  3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 4.370,00 zł,
  4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 3.720,00 zł,
  5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 1.655,00 zł,
  6. Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 2.364,00 zł,
  7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie o kwotę 1.737,00 zł,
  8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gryfinie o kwotę 757,00 zł,
  9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnie o kwotę 580,00 zł.
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejszono plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego o łączną kwotę 88.997,00 zł, z czego z dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli zmniejszono o kwotę 71.949,00 zł, oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 17.048,00 zł, jednocześnie zwiększając plany finansowe wydatków w poszczególnych jednostkach:
  1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 10.037,00 zł (801, 80146),
  2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 9.022,00 zł (801, 80146),
  3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 18.988,00 zł (801, 80146),
  4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 16.828,0 zł (801, 80146),
  5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 6.285,00 zł (801, 80146),
  6. Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 11.434,00 zł (801, 80146 - 10.789,00 zł, 854, 85446 - 645,00 zł),
  7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie o kwotę 9.470,00 zł (854, 85446),
  8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gryfinie o kwotę 3.991,00 zł (854, 85446),
  9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnie o kwotę 2.942,00 zł (854, 85446).
   Z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-09-18 10:38:27
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-18 10:38:27

Strona odwiedzona 1177 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.