Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

48 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 266/2007 z dnia 2007-09-28

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U.187, poz.1381, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1832, Dz.U.z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791) i § 9 pkt 3 Uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.XII.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 73.856,21 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600 -Transport i łączność - 70.549,21 zł
  rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 70.549,21 zł
  dział 852 - Pomoc społeczna- - 3.307,00 zł
  rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 3.307,00 zł

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 40,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  dział 750 - Administracja publiczna - 40,00 zł
  rozdział 75045 - Komisje poborowe - 40,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 79.856,21 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600 - Transport i łączność - 70.549,21 zł
  rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 70.549,21 zł
  dział 852 - Pomoc społeczna - 3.307,00 zł
  rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 3.307,00 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 6.000,00 zł
  rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 6.000,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 6.040,00 zł
  tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 6.000,00 zł
  rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 6.000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  dział 750 - Administracja publiczna - 40,00 zł
  rozdział 75045 - Komisje poborowe - 40,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 384/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 roku, w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 32) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 3.307,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na wypłatę comiesięcznego dodatku na wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 390/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zmniejszona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75045 - Komisje poborowe, o kwotę 40,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie poboru.
 3. Wnioskiem Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego zgodnie z którym zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 70.549,21 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice - Czelin na długości 382 mb (szacowany koszt 80.000,00 zł, w tym do sfinansowania przez Gminę 50.000,00 zł), oraz remont nawierzchni ulicy Adama Mickiewicza w Mieszkowicach o powierzchni 441,3 m2 (szacowany koszt 50.000,00 zł, w tym 20.549,21zł finansowane z dotacji celowej Gminy) do realizacji przez Starostwo Powiatowe.
 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zmian planów finansowych Szkół realizujących projekt pn. "Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Gryfińskim III". Zmiany dokonane są w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Wdrażającą na wydatkowanie niewykorzystanej części stypendiów na inne wydatki rzeczowe. W związku z powyższym w planie wydatków szkół należy dokonać zmian w dziale 854 rozdziale 85415 w następujący sposób:
  1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - zwiększenie w § 4218 planu wydatków o kwotę 1200,00 zł (z 4.044,80 zł do 5.244,80 zł) z przeznaczeniem na zł zakup drukarki kolorowej - 600,00 zł, zakup art. biurowych (papier do ksero, skoroszyty itp.) - 300,00 zł i zakup art. biurowych (tusze, tonery)- 300,00 zł.
  2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - zmniejszenie w § 3248 planu wydatków o kwotę 1200,00 zł (z 79.116,00 zł do 77.916,00 zł) i zwiększenie w § 4218 planu wydatków o kwotę 1200,00 zł (z 1.044,80 zł do 2.244,80 zł) z przeznaczeniem na zakup art. biurowych (tusze, tonery) - 400,00 zł i 800,00 zł zakup art. biurowych (papier do ksero, skoroszyty itp.);
  3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - zwiększenie w § 4218 planu wydatków o kwotę 1200,00 zł (z 4.044,80 zł do 5.244,80 zł) z przeznaczeniem na zakup art. biurowych (papier do ksero, skoroszyty itp.) 600,00 zł i 600,00 zł zakup art. biurowych (tusze, tonery);
  4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - zmniejszenie w § 3248 planu wydatków o kwotę 1200,00 zł (z 111.168,60 zł do 109.968,60 zł) i zwiększenie w § 4218 planu wydatków o kwotę 1200,00 zł (z 4.044,80 zł do 5.244,80 zł) z przeznaczeniem na zakup art. biurowych (papier do ksero, skoroszyty itp.) - 600,00 zł i 600,00 zł zakup art. biurowych (tusze, tonery);
  5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - zmniejszenie w § 3248 planu wydatków o kwotę 3600,00 zł (z 67.685,00 zł do 64.085,00 zł) i zwiększenie w § 4218 planu wydatków o kwotę 1200,00 zł (z 1.044,80 zł do 2.244,80 zł) z przeznaczeniem na zakup art. biurowych (papier do ksero, skoroszyty itp.) - 600,00 zł i 600,00 zł - zakup art. biurowych (tusze, tonery).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-10-02 09:30:29
data ostatniej aktualizacji: 2007-10-02 09:30:29

Strona odwiedzona 825 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.