Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

50 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 269/2007 z dnia 2007-10-12

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U.187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U.z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140, poz. 984) i § 9 pkt 3 Uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.XII.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 37.004,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 710 - Działalność usługowa - 4.440,00 zł
rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 4.440,00 zł
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 30.564,00 zł
rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 30.564,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.000,00 zł
rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2.000,00zł

§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 84.676,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 47.672,00 zł
  rozdział 80195 - Pozostała działalność - 47.672,00 zł
  z tytułu zadań zleconych:
  dział 710 - Działalność usługowa - 4.440,00 zł
  rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 4.440,00 zł
  dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 30.564,00 zł
  rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 30.564,00 zł
  dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.000,00 zł
  rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2.000,00zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 47.672,00 zł
  tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758 - Różne rozliczenia - 17.000,00 zł
  rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 17.000,00zł
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 30.672,00 zł
  rozdział 80195 - Pozostała działalność - 30.672,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 405/2007 z dnia 13 września 2007 roku, w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 4.440,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 433/2007 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 30.564,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 413/2007 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zmian w planie finansowym na 2007 rok, z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w następujący sposób:
  1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.834,00 zł,
  2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.667,00 zł,
  3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.834,00 zł,
  4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.834,00 zł,
  5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.834,00 zł,
  6. Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.918,00 zł,
  7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.751,00 zł
  8. Starostwo Powiatowe w Gryfinie - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.672,00 zł.
 5. Wypłatą nagród dla nauczycieli zwiększa się wydatki z rezerwy ogólnej Starostwa Powiatowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 5.000,00 zł, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 5.000,00 zł, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 3.000,00 zł oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 4.000,00 zł. (W/w kwoty są kwotami brutto łącznie z pochodnymi płaconymi przez pracodawcę).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-10-16 15:05:08
data ostatniej aktualizacji: 2007-10-16 15:05:08

Strona odwiedzona 857 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.