Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

50 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 272/2007 z dnia 2007-10-12

w sprawie wyboru formy przetargu oraz ustalenia stawki czynszu na dzierżawę pomieszczeń biurowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego na okres nie przekraczający trzech lat

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055), § 4 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25.02.2004r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawienia, wynajmowania oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 23, poz.427) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zastosowanie formy przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem pomieszczeń biurowych na okres nie przekraczający trzech lat w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie:

 1. pomieszczenie biurowe nr 1 o powierzchni użytkowej 14,92m2 wraz z udziałami w częściach wspólnych,
 2. pomieszczenie biurowe nr 2 o powierzchni użytkowej 34,13m2 wraz z udziałami w częściach wspólnych.
§ 2
 1. Ustala się stawkę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych w wysokości 6,50 zł netto.
 2. Czynsz dzierżawny zostanie powiększony o opłaty związane z dzierżawionym pomieszczeniem, w szczególności o podatek VAT, miesięczną opłatę ryczałtową z tytułu dostarczanych mediów /woda, ścieki, wywóz nieczystości stałych, energia elektryczna, ogrzewanie/ rozliczoną w udziale proporcjonalnym do zajmowanej powierzchni według podanej stawki ryczałtowej, ustalonej na podstawie poniesionych kosztów w poprzednim roku.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana budynkiem byłego internatu oznaczona numerem działki 272 położona w obrębie 3, miasta Chojna, przy ul.Dworcowej 1 stanowi własność Powiatu Gryfińskiego.

W dniu 02.01.2003r. Powiat Gryfiński oddał w najem dwa pomieszczenia biurowe wraz z udziałami o powierzchni użytkowej 14, 92m2 i 34,13m2 przy ul.Dworcowej 1. Umowy zostały zawarte na czas określony do dnia 29.10.2007r. Dotychczasowi najemcy wystąpili z wnioskami o przedłużenie umów najmu.

W przypadku przedmiotowych pomieszczeń nie ma możliwości wydzierżawienia ich bezprzetargowo.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2004r. Nr XIII/134/2004 wydzierżawienie, wynajęcie nieruchomości lub jej części na okres nie przekraczający trzech lat następuje w drodze przetargu, który przeprowadza się w formie: przetargu ustnego nieograniczonego, pisemnego nieograniczonego, pisemnego ograniczonego.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 594/2002 Nr 23.12.2002r. w sprawie ustalenia stawek minimalnych dot. wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu minimalna miesięczna stawka czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu przeznaczonego na cele handlowe i usługowe wynosi 5,50zł/m-c.

Dotychczasowi dzierżawcy przedmiotowych pomieszczeń uiszczali opłaty za czynsz dzierżawny w wysokości 6,48zł i 6,24zł + 22% Vat za 1m2 powierzchni użytkowej.

W celu uzyskania jak najwyższej ceny zasadnym jest ustalenie stawki wywoławczej dzierżawnego czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych w wysokości wyższej od stawek minimalnych ustalonych w wyżej powołanej uchwale.

data opublikowania: 2007-10-16 15:05:08
data ostatniej aktualizacji: 2007-10-16 15:05:08

Strona odwiedzona 810 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.