Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

50 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 275/2007 z dnia 2007-10-12

w sprawie wprowadzenia zmian dokumentu pn. " Poziom świadczonych usług i program naprawczy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym w zakresie zadań do realizacji w latach 2007-2010"

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, oraz art. 19 ust. 10 i art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487; Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007 Nr 35 poz. 219 Nr 36 poz. 226 Nr 48 poz. 320 Nr 120 poz. 818. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmianę dokumentu pn. " Poziom świadczonych usług i program naprawczy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie zakres zadań do realizacji w latach 2007-2010" polegającą na: przyjęciu zapisów zadań zgodnie z załączoną koncepcją.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz



UZASADNIENIE

W związku z wymogami stawianymi rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej dokonano zmian w dokumencie pn. "Poziom świadczonych usług i program naprawczy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w zakresie zadań przewidzianych do realizacji w roku 2006" przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu nr 648/2005 r. z dnia 2005.11.21 w sprawie wprowadzenia zmian do programu naprawczego usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

Ze względu na to, że Dom korzysta z zezwolenia warunkowego na działalność, konieczne jest przyjęcie " Poziom świadczonych usług i program naprawczy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie" zakres zadań do realizacji w latach 2007-2010 stanowiącego załącznik do uchwały.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-10-16 15:07:33
data ostatniej aktualizacji: 2007-10-16 15:07:33

Strona odwiedzona 801 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.