Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

50 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 276/2007 z dnia 2007-10-12

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami

Na podstawie: Uchwały Nr 22 /2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.01.2007 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami. Uchwały Nr VI/81/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007r. oraz Uchwały nr X/131/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2007; Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie dokonuje się przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitację zawodową.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gryfinie w kwocie 39 167,00 na zadania:

 • udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolnej - 31 690,00 zł
 • koszty szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych - 5 000,00
 • zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy 2 477,00 zł.
§ 3

Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie rehabilitacji społecznej o kwotę 39 167,00, z przeznaczeniem na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie z dnia 08.10.2007 r. w związku z niewykorzystaniem środków na rehabilitację zawodową należy dokonać przesunięcia środków PFRON na zadanie rehabilitacji społecznej w następujący sposób:

 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację zawodową o kwotę 39 167,00 zł
  w tym:
  • koszty szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych - 5000,00zł,
  • pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej - 31 690,00 zł.
  • zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy - 2 477,00 zł
 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków PFRON na zadanie rehabilitacji społecznej o kwotę 39 167,00 zł. z przeznaczeniem całości kwoty na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Zapotrzebowanie na środki finansowe dot. dofinansowania osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych na dzień 30 września 2007 r. przedstawia się następująco:

Nazwa zadania Turnusy rehabilitacyjne
Liczba złożonych wniosków 488
Liczba zrealizowanych wniosków 333
Kwota dofinansowania w zł. 300 000,00
Liczba wniosków do realizacji 155 (w tym rezygnacje 85) pozostało 70
Brakujące środki do realizacji zadania 72 720,00
Środki przeznaczone w projekcie uchwały 39 167,00

W związku z dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych uczestnictwem w turnusach rehabilitacyjnych uzasadnione jest przekazanie całej kwoty przekazanej przez PUP na ten cel.

data opublikowania: 2007-10-16 15:07:33
data ostatniej aktualizacji: 2007-10-16 15:07:33

Strona odwiedzona 793 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.