Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

55 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 287/2007 z dnia 2007-11-08

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U.187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U.z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) i § 9 pkt.3 Uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 25.000,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 852 - Pomoc społeczna - 25.000,00 zł
  • rozdział 85202- Domy pomocy społecznej - 25.000,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 34.715,70 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 25.000,00 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 25.000,00 zł
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 9.715,70 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 9.715,70 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 9.715,70 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 9.715,70 zł
   • rozdział 80123 - Licea profilowane - 9.715,70 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 469/2007 z dnia 11 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 32) dotacja celowa w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomoc społecznej w kwocie 25.000,00 zł na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych powiatu w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 2. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w sprawie zmian planu wydatków między rozdziałami. Zmiana dotyczy działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 9.715,70 zł, rozdziału 80123 - Licea profilowane - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.715,70 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-11-09 11:45:57
data ostatniej aktualizacji: 2007-11-09 11:45:57

Strona odwiedzona 805 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.