Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

55 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 288/2007 z dnia 2007-11-08

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140, poz.984, Nr 82, poz. 560), oraz Uchwały Nr XII/138/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 października 2007r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XII/138/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ustala się układ wykonawczy wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian budżetu dokonanych Uchwałą Nr XII/138/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 8.100,00 zł z związku z wypracowaniem większej kwoty dochodów niż była planowana oraz zwiększenia wydatków o kwotę 8.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
 2. Zwiększenia dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach o kwotę 110.000,00 zł w związku z różnicą finansowania nowoprzyjętych mieszkańców na miejsce zmarłych finansowanych na starych zasadach.
 3. Zwiększenia wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach o kwotę 164.489,00 zł, z przeznaczeniem na :
  • 40.000,00 zł - na wypłatę jednorazowych nagród (jest to kwota wraz z pochodnymi płaconymi przez pracodawcę),
  • 124.489,00 zł - na zakup pozostałych wydatków rzeczowych.
 4. Zwiększenia planu dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie o kwotę 13.584,38 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie i jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 13.584,38 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
 5. Zwiększenia dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 7.000,00 zł, w związku z uzyskaniem dodatkowego dochodu z tytułu wynajmu pomieszczeń i jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
 6. Zwiększenia dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie o łączną kwotę 313.000,00 zł z w związku ze:
  • zwrotem kary administracyjnej - 173.000,00 zł,
  • sprzedażą mienia - 140.000,00 zł.
 7. Zwiększenia wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 24.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 24.000,00 zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie.
 8. Zwiększenia wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
 9. Zmniejszenia wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 155.400,00 zł.
 10. Zwiększenia wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie łączną kwotę 105.186,00:
  • w związku z zawartymi porozumieniami - 60.000,00 zł,
  • w związku z rozliczeniem dotacji - 45.186,00 zł.
 11. Zmniejszenia wysokości dotacji przeznaczonej dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego o kwotę 45.186,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji.
 12. Zwiększenia dotacji dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność - dowóz młodzieży na zawody, przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy o kwotę 1.000,00 zł.
 13. Zmniejszenia rezerwy o kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 14. Zmniejszenia rezerwy o kwotę 27.489,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 15. Zmniejszenia wydatków w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w dziale 752 - Obrona narodowa, 75212 - Pozostałe wydatki obronne o kwotę 40.200,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75020 -Starostwa powiatowe o kwotę 40.200,00 zł.
 16. Zwiększenia planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju o kwotę 66.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. (W wyniku dokonanego rozliczenia dotacji, uległa ona zmniejszeniu o 159.480,00 przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 71.859,00 zł. W m-cu maju 2007 plan DPS uległ zwiększeniu o 90.000,00 zł co stanowić miało 50% udziału własnego, który powinien wynosić 71.859,00 zł).
 17. Zwiększenia planu wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
 18. Zwiększenia wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-11-09 11:45:57
data ostatniej aktualizacji: 2007-11-09 11:45:57

Strona odwiedzona 871 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.