Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

58 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 296/2007 z dnia 2007-11-29

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku przy ulicy Żółkiewskiego 3 w Chojnie, usytuowanego na nieruchomości oznaczonej numerem działki 340/4 o powierzchni 0,0781 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Chojna, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW SZ1Y/00048321/0 wraz z udziałem 236/1000 cz.

w nieruchomości wspólnej, w wysokości 58 162,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w budynku przy ulicy Żółkiewskiego 3 w Chojnie, usytuowanym na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w udziale 500/1000 cz., oznaczonej numerem działki 340/4 o powierzchni 0,0781 ha, położonej w obrębie 3 miasta Chojna pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW SZ1Y/00048321/0 został przeznaczony zgodnie z uchwałą nr X/127/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.08.2007 r. do sprzedaży.

Zgodnie z wyceną sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wartość przedmiotowego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 236/1000 cz. w nieruchomości wspólnej wynosi 57.500,00 zł. Dodatkowe koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. wycena - 610,00 zł, ogłoszenie - 52,22 zł, co łącznie wynosi 58.162,22 zł Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje najemcy lokalu mieszkalnego, gdy najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Zbycie takiej nieruchomości w myśl art. 37 odbywa się w drodze bezprzetargowej.

data opublikowania: 2007-12-03 12:17:29
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-03 12:17:29

Strona odwiedzona 728 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.