Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

59 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 298/2007 z dnia 2007-12-05

w sprawie harmonogramu i trybu przekazania zadań pn.: "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju" - Stowarzyszeniu "Dom z Sercem" z siedzibą przy Alei Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój oraz "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Dębcach"-Stowarzyszeniu "Pod Dębami" z siedzibą w Dębcach 11, 74-100 Gryfino

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art.12 ust. 2 pkt. 6, art. 26 ust. 4, art. 28, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540), § 4 Uchwały nr XII/147/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.10.2007 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Dębcach, § 4 Uchwały nr XII/148/2007 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 31.10.2007 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju, § 1 pkt 5 i 6 Uchwały nr 21/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie Instrukcji Inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego; Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zobowiązuje się Dyrektorów Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju i Dębcach do:
  1. przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w drodze spisu z natury wszystkich aktywów: pieniężnych, finansowych i środków trwałych, wg. stanu na dzień 31.12.2007 r., w terminie do 15.01.2008 roku.,
  2. przeprowadzenia wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyników finansowych, wg. stanu na dzień 31.12.2007 r., w terminie do 15.01.2008 roku.,
  3. odprowadzenia w całości dochodów, które stanowią dochód powiatu do dnia 31.12.2007 r.,
  4. intensyfikacji działań dotyczących ściągalności należności z tytułu odpłatności mieszkańca za pobyt w domu pomocy, z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zweryfikowania zaangażowania wydatków w takim zakresie, aby na dzień 31.12.2007 r. stanowiły minimalny poziom,
  5. poinformowania dostawców towarów i usług o zmianie formy organizacyjno-prawnej i cesji umów zawartych do realizacji po terminie 31.12.2007 r.,
  6. przeprowadzenia osobnej wyceny zapasów magazynowych, sfinansowanych ze środków budżetowych i otrzymanych od darczyńców, według stanu na dzień 31.12.2007 r.
  7. przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji depozytów mieszkańców, według stanu na dzień 31.12.2007 r.
  8. sporządzenia bilansu jednostki budżetowej wraz ze wszystkimi sprawozdaniami statystycznymi oraz załącznikami na dzień 31.12.2007 r. oraz dokonania z budżetem powiatu rozliczeń publiczno-prawnych,
  9. dokonania pełnej inwentaryzacji akt osobowych, w trybie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.), według stanu na dzień 31.12.2007 r.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Domów Pomocy Społecznej w Dębcach i Trzcińsku Zdroju.

§ 3
 1. W celu sprawdzenia prawidłowo wykonanych zadań określonych w § 1, pkt 1, powołuje się Kontrolerów Spisowych w składzie:
  1. Konsultant ds. Domów Pomocy Społecznej - Marcin Bołbot - Kontroler Spisowy,
  2. Główna Księgowa w PCPR - Aneta Sajdowska - Kontroler Spisowy,
  3. Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji - Katarzyna Stalinger - Kontroler Spisowy,
  4. Pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w Gryfinie - Anna Nikitińska - Kontroler Spisowy,
§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

W związku z umowami nr: 1/PCPR/DPS-Dębce/2007 oraz 2/PCPR/DPS-Trzcińsko/2007 z dnia 12.10.2007r., zawartymi pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniami: "Pod Dębami" i "Dom z Sercem" na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach" oraz "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Trzcińsku Zdroju" istnieje konieczność przeprowadzenia przez dyrektorów Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju i Dębcach zgodnie z harmonogramem następujących działań:

 1. przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w drodze spisu z natury wszystkich aktywów: pieniężnych, finansowych, środków trwałych, wg. stanu na dzień 31.12.2007 r., w terminie do 15.01.2008 roku.,
 2. przeprowadzenia wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyników finansowych, wg. stanu na dzień 31.12.2007 r., w terminie do 15.01.2008 roku.,
 3. odprowadzenia w całości dochodów, które stanowią dochód powiatu do dnia 31.12.2007 r.,
 4. intensyfikacji działań dotyczących ściągalności należności z tytułu odpłatności mieszkańca za pobyt w domu pomocy, z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zweryfikowania zaangażowania wydatków w takim zakresie, aby na dzień 31.12.2007 r. stanowiły minimalny poziom,
 5. poinformowania dostawców towarów i usług o zmianie formy organizacyjno-prawnej i cesji umów zawartych do realizacji po terminie 31.12.2007 r.,
 6. przeprowadzenia osobnej wyceny zapasów magazynowych, sfinansowanych ze środków budżetowych i otrzymanych od darczyńców, według stanu na dzień 31.12.2007 r.
 7. przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji depozytów mieszkańców, według stanu na dzień 31.12.2007 r.
 8. sporządzenia bilansu jednostki budżetowej wraz ze wszystkimi sprawozdaniami statystycznymi oraz załącznikami na dzień 31.12.2007 r. oraz dokonania z budżetem powiatu rozliczeń publiczno-prawnych,
 9. dokonania pełnej inwentaryzacji akt osobowych, w trybie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.), według stanu na dzień 31.12.2007 r.

data opublikowania: 2007-12-06 08:39:33
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-06 08:39:33

Strona odwiedzona 857 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.