Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

59 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 299/2007 z dnia 2007-12-05

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140, poz.984, Nr 82, poz. 560), oraz Uchwały Nr XIII/155/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XIII/155/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ustala się układ wykonawczy wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian budżetu dokonanych Uchwałą Nr XIII/155/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 725.000,00 zł, w związku z uzyskaniem odszkodowania od Zespołu Elektrowni Dolna Odra SA z siedzibą w Nowym Czarnowie, z tytułu ograniczenia funkcjonalności, atrakcyjności i przydatności, a także zmniejszenia wartości nieruchomości Powiatu Gryfińskiego.
 2. Zwiększenia planu dochodów w związku z przyznaniem dla Powiatu Gryfińskiego środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.013.297,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4822-780/2007.
 3. Zwiększenia planu dochodów w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie o kwotę 216,00 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów z tytułu odsetek bankowych, i jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 216,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
 4. Zwiększenia planu dochodów w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę 337,00 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów z tytułu odsetek bankowych, i jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 337,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
 5. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 46.000,00 zł oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 46.000,00 zł w związku umową nr WRR/000040/OD/D zawartą pomiędzy Powiatem Gryfińskim a PFRON, dotyczącą realizacji programu "Wyrównywanie różnic między regionami".
 6. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 77.868,00 zł oraz planu wydatków (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) o kwotę 77.868,00 zł w związku z umową nr EDP/000034/OD/D o dofinansowanie projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" zawartą pomiędzy Powiatem Gryfińskim a PFRON - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.
 7. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 34.710,82 zł oraz planu wydatków o kwotę 34.710,82 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów z tytułu odsetek bankowych, dodatkowych wpływów za wyżywienie pracowników, wychowanków i uczniów oraz przekazania darowizny na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 8. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 25.000,00 zł oraz planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów, które wynikają ze zwiększenia ilości mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju finansowanych na nowych zasadach - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju.
 9. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.082,29 zł oraz planu wydatków o kwotę 10.082,29 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów wynikających z wpłat za najem pomieszczeń oraz wpływem środków finansowych za naukę jazdy - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
 10. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 400.000,00 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z niewypracowaniem zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.
 11. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup części nieruchomości od Banku PKO BP SA, znajdującej się przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie.
 12. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie.
 13. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji.
 14. Zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 16.297,00 zł.
 15. Zwiększenia kwoty dotacji o 22.000,00 zł dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń dla pracowników.
 16. Zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 11.994,53 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 11.994,53 zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-12-06 08:39:33
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-06 08:39:33

Strona odwiedzona 868 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.