Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

60 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 301/2007 z dnia 2007-12-13

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U.187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82 poz. 560), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 22 700,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710 - Działalność usługowa - 2 700,00 zł
  rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 2 700,00 zł
  dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20 000,00 zł
  rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 20 000,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 22 700,00 zł
  tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710 - Działalność usługowa - 2 700,00 zł
  rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 2 700,00 zł
  dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20 000,00 zł
  rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 20 000,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów oraz wydatków dokonuje się w związku z :

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 566/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, stosownie do którego zwiększona został Powiatowi dotacja celowa w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 2 700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzania przez powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 567/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, stosownie do którego zwiększona został Powiatowi dotacja celowa w dziale 853 - Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zadanie to realizowane jest przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Gryfinie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-12-14 07:53:44
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-14 07:53:44

Strona odwiedzona 938 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.