Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

61 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 302/2007 z dnia 2007-12-21

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 września 2007r. w sprawie ustalenia wysokości ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się cenę nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny, gmina Trzcińsko Zdrój, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, oznaczonej numerami działek:

 1. 19/5 o pow. 567 m2, na której znajduje się waga samochodowa i część budynku wagowego, w wysokości 15 720,00 zł,
 2. 27/11 o pow. 368 m2, niezabudowanej, w wysokości 9 380,00 zł. Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT, który dla wyżej wymienionej nieruchomości wynosi 22%."
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z uchwałą nr 257/2007 z dnia 19 września 2007r. Zarząd Powiatu w Gryfinie ustalił cenę nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny, gmina Trzcińsko Zdrój, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w wysokości: 28 350,00 zł - działka nr 19/5 o pow. 567 m2 oraz 18 210,00 zł + 22% VAT - działka nr 27/11 o pow. 368 m2, łącznie 46 560,00 zł netto.

Pani Mariola Chyczewska - Harvey wystąpiła z wnioskiem o obniżenie ustalonej ceny nieruchomości. Zarząd Powiatu w Gryfinie, po zapoznaniu się z powyższym wnioskiem, postanowił pozytywnie rozpatrzyć sprawę i przychylić się do złożonego wniosku, zmieniając wcześniej ustaloną cenę nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych. Cena została ustalona, jako suma wartości wynikających z operatu szacunkowego, kosztów poniesionych przez Starostwo na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz podatku VAT naliczonego do nieruchomości niezabudowanej Tak ustalona cena wynosi 25 100,00 zł netto, w tym:

 • za działkę 19/5 - 15 720,00 zł,
 • za działkę 27/11 - 9 380,00 zł.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego jest uzasadnione.

data opublikowania: 2007-12-31 14:02:05
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-31 14:02:05

Strona odwiedzona 953 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.