Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

61 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 307/2007 z dnia 2007-12-21

w sprawie zatwierdzenia składników mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie przeznaczonych do sprzedaży w przetargu Nr 3

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003r, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), Uchwały Nr 184/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie, w związku z § 2 Uchwały Nr 183/2007 Zarządu Powiatu z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji doraźnej ds. zagospodarowania mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zatwierdza się zakres majątku ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie, z przeznaczeniem do jego sprzedaży w przetargu Nr 3.
 2. Mienie, o którym mowa w pkt 1 podlegać będzie sprzedaży w trybie aukcji ustnej.
 3. Wykaz mienia przeznaczonego do sprzedaży wraz z proponowanymi cenami wywoławczymi stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2

Zasady zbycia mienia, o którym mowa w § 1 pkt 1, określa Uchwała Nr 184/2007 Zarządu Powiatu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Likwidatorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie oraz komisji doraźnej powołanej na podstawie Uchwały Nr 183/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. zagospodarowania mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

W związku z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym uprawniający Zarząd do gospodarowania mieniem Powiatu, przedkłada się do akceptacji wykaz składników majątku ruchomego wraz z szacowanymi cenami wywoławczymi, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu Nr 3. Proponowanym trybem zbycia jest aukcja ustna.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-12-31 14:07:36
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-31 14:07:36

Strona odwiedzona 722 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.