Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

61 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 309/2007 z dnia 2007-12-21

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007

Na podstawie § 9 pkt 3 Uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenie budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 287 582,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 50 305,00 zł
  rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 50 305,00 zł
  dział 852 - Pomoc społeczna - 40 000,00 zł
  rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 15 000,00 zł
  rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 25 000,00 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 197 277,00 zł
  rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - 197 277,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 287 582,00 zł
  z tytułu realizacji zadan własnych:
  dział 758 - Różne rozliczenia - 55 000,00 zł
  rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 55 000,00 zł
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 10 305,00 zł
  rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 10 305,00 zł
  dział 852 - Pomoc społeczna - 25 000,00 zł
  rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 25 000,00 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 197 277,00 zł
  rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - 197 277,00 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, stosownie do którego zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80111- Gimnazja specjalne o kwotę 10 305,00 zł, natomiast zwiększono plan wydatków rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 10 305,00 zł.
 2. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, stosownie do którego zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 25 000,00 zł natomiast zwiększono wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w rozdziale 85202 -Domy pomocy społecznej o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
 3. Decyzją Zarządu Powiatu w Gryfinie, stosownie do której następuje zwiększenie wydatków z rezerwy ogólnej dla Domu Dziecka w Trzcińsku - Zdroju o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki.
 4. Decyzją Zarządu Powiatu w Gryfinie, stosownie do której następuje zwiększenie planu wydatków z rezerwy ogólnej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
 5. Koniecznością przesunięcia środków finansowych w wysokości 197 277,00 zł ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych) na przeprowadzenie bieżących remontów w obiektach oświatowych, finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-12-31 14:09:48
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-31 14:09:48

Strona odwiedzona 771 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.