Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

61 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 310/2007 z dnia 2007-12-21

zmieniająca Uchwałę Nr 300/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U.187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82 poz. 560) i § 9 pkt 3 Uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.XII.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 13 317,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758- Różne rozliczenia - 13 317,00 zł
  rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 13 317,00 zł
§ 2
 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 13 317,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 13 317,00 zł
  rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne - 3 400,00 zł
  rozdział 80120- Licea ogólnokształcące - 6 517,00 zł
  rozdział 80130- Szkoły zawodowe - 3 400,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmiany Uchwały Nr 300/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007, dokonano w związku ze zwiększeniem planu wydatków wynikającym ze zwiększenia kwoty subwencji części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 13 317,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-12-31 14:11:43
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-31 14:11:43

Strona odwiedzona 756 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.