Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

63 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 316/2008 z dnia 2008-01-08

w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino, oznaczonej numerem działki 247/8 o pow. 14 000 m2 w wysokości 1 300 000,00 zł.
 2. Do ceny nieruchomości, o której mowa w ust. 1, zostanie doliczony podatek VAT, którego wysokość wynosi 22%.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Nieruchomość nie zabudowana, oznaczona numerem działki 247/8 o pow. 14 000 m2, położona w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino stanowi własność Powiatu Gryfińskiego. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu, konieczne jest zatem określenie wysokości ceny wywoławczej. Wartość nieruchomości wg operatu szacunkowego sporządzonego w lutym 2007r. przez rzeczoznawcę majątkowego Krystynę Soroczyńską wynosi 30 800,00 zł.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami w art. 67 ust. 2 daje możliwość ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w pierwszym przetargu w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. Jest zatem możliwość ustalenia tejże ceny na poziomie równym wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego albo na poziomie wyższym.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów. Zwalnia się natomiast od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Dla nieruchomości oznaczonej numerem działki 247/8 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, posiada ona natomiast użytek Bp - zurbanizowany teren niezabudowany. Ze sporządzonej wyceny szacunkowej wynika, że teren działki wykorzystywany jest na cele usług. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

W związku z powyższym, cena ustalona dla działki 247/8, powinna zostać powiększona o podatek VAT, który dla przedmiotowej nieruchomości wynosi 22%.

data opublikowania: 2008-01-10 15:27:08
data ostatniej aktualizacji: 2008-01-10 15:27:08

Strona odwiedzona 894 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.