Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

63 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 319/2008 z dnia 2008-01-08

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert warunków zlecenia realizacji zadania

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, Dz.U. z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, ; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w drodze zlecenia od 2008 roku, zadania własnego Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin.
 2. Ogłoszenie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Warunki zlecenia realizacji zadania określa wzór umowy, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 04.04.2005r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. z 2005r. Nr 61, poz. 545).
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Marek HipszUZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2007r. Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818) zamieszczono w BIP-ie, dzienniku o zasięgu lokalnym oraz tablicach ogłoszeń.

Termin składania ofert upłynął 13.12.2007r. o godz. 15.00. W odpowiedzi na ogłoszenie w dniu 12.12.2007r. wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Jarowita 2, 70-501 Szczecin.

W dniu 21.12.2007r. Zespół Opiniujący przeprowadził weryfikację złożonej oferty w kwestii spełnienia wymogów formalnych celem przedstawienia jej Zarządowi Powiatu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-01-10 15:39:41
data ostatniej aktualizacji: 2008-01-10 15:39:41

Strona odwiedzona 835 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.