Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

64 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 321/2008 z dnia 2008-01-16

w sprawie przyjęcia programu naprawczego placówki opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, na lata 2008-2010.

Na podstawie art. 154 ust. 7 i ust. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844; z 2007r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych ( Dz.U. Nr 201, poz.1455) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala:

§ 1

Przyjmuje się program naprawczy dla placówki opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Art. 154 ust. 7 i ust. 7 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z poźn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz.1455) zobowiązuje dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, które do końca 2006 r. nie osiągnęły wymaganych standardów do opracowania programów naprawczych do końca 2007 r. Realizacja programu naprawczego musi być zakończona do dnia 31 grudnia 2010 r. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zawiera opracowany przez Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju program naprawczy placówki na lata 2008- 2010, którego realizacja doprowadzi do uzyskania pełnego standardu świadczonych usług.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-01-17 14:22:23
data ostatniej aktualizacji: 2008-01-17 14:22:23

Strona odwiedzona 937 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.