Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

64 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 320/2008 z dnia 2008-01-16

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na rok 2008 w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu w Gryfinie jednostkach sektora finansów publicznych.

Na postawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz.1592 z 2001 roku, z 2002 roku: Dz.U. nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz.1271, Dz.U. Nr 200 poz.1688, Dz.U. Nr 214 poz.1806, z 2003 roku: Dz.U. Nr 162 poz.1568, z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz.1055, z 2007 roku Dz.U. Nr 173 poz.1218), art. 187 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Dz.U. Nr 169 poz.1420, z 2006 roku: Dz.U. Nr 45 poz.319, Dz.U. Nr 104 poz.708, Dz.U. Nr 187 poz.1381, Dz.U. Nr 170 poz.1217, Dz.U. Nr 170 poz.1218, Dz.U. Nr 187 poz.1381, Dz.U. Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku: Dz.U. Nr 88 poz. 587, Dz.U. Nr 115 poz.791, Dz.U. Nr 140 poz. 984, Dz.U. Nr 82 poz. 560 oraz § 6 ust.3 Regulaminu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu w Gryfinie jednostkach sektora finansów publicznych, stanowiącym Załącznik do Uchwały 636/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 października 2005 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kontroli na rok 2008 w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu w Gryfinie jednostkach sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Na podstawie art. 187 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Przewodniczący Zarządu jednostki samorządu terytorialnego kontroluje przestrzeganie, przez podległe i nadzorowane przez siebie jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrola obejmuje w każdym roku 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z § 6 ust.3 Regulaminu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu w Gryfinie jednostkach sektora finansów publicznych, stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Nr 636/2005 z dnia 26.10.2005 r. plany kontroli zatwierdza Zarząd Powiatu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-01-17 14:23:02
data ostatniej aktualizacji: 2008-01-17 14:23:02

Strona odwiedzona 950 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.