Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

66 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 327/2008 z dnia 2008-01-31

w sprawie powierzenia stanowiska likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie

Na podstawie art. 32, ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r , Nr 142, poz. 1592, zm: 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 44, ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, zm. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 315, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, Nr 181, poz. 1290, Nr 176, poz. 1240) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powierza się Panu Jerzemu Piwowarczykowi z dniem 01 lutego 2008 r. stanowisko likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie do czasu przejęcia umową cesji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Szpitala Powiatowego w Gryfinie przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej zarejestrowany w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim przez Szpital Powiatowy w Gryfinie spółka z o.o.

§ 2.

Do zadań likwidatora należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Zakładu w czasie likwidacji,
 2. przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Zakładu,
 3. określenie wartości rynkowej mienia ruchomego,
 4. sporządzenie bilansu na dzień zakończenia likwidacji,
 5. sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z przebiegu procesu likwidacji oraz czynności wynikających z przepisów o rachunkowości,
 6. dokonanie archiwizacji dokumentacji,
 7. uregulowanie stosunków pracy z pracownikami Zakładu,
 8. zawieranie i rozwiązywanie umów w zakresie niezbędnym dla likwidacji,
 9. zakończenie prowadzenia działalności medycznej,
 10. podejmowanie działań związanych z zaspokojeniem wierzycieli,
 11. spowodowanie wykreślenia Zakładu z właściwych rejestrów.
§ 3.

Warunki zatrudnienia zostaną określone w umowie cywilnoprawnej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Marek Hipsz

data opublikowania: 2008-02-04 13:48:27
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-04 13:48:27

Strona odwiedzona 975 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.