Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

68 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 330/2008 z dnia 2008-02-21

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Pani Marianny Kołodziejskiej-Nowickiej, do składania oświadczeń woli - w imieniu Powiatu Gryfińskiego - w sprawach związanych z realizacją projektu PFRON pn. "Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych"

Na podstawie art.33 i art.48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

Powierza się Pani Mariannie Kołodziejskiej-Nowickiej Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dalsze prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie - działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 2.

Upoważnia się Panią Mariannę Kołodziejską-Nowicką do składania w imieniu Powiatu Gryfińskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: "Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych".

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 147/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.06.2007 r.

§ 4.

Upoważnienie, o którym mowa w § 2, udziela się na czas trwania projektu. Wygasa ono z chwilą zakończenia projektu, datą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE
 1. Na podstawie pisma nr WPE/3PP/MKK/2008 PFRON z dnia 08.02.2008 r. istnieje możliwość kontynuacji projektu oraz przedłużenia działalności Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie, co oznacza dalsze finansowanie ze środków PFRON bieżącej działalności tego ośrodka.
 2. W związku z powyższym istnieje konieczność upoważnienia Dyrektora PCPR do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego w sprawach dotyczących dalszej realizacji projektu pn. "Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych"

data opublikowania: 2008-02-25 10:27:44
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-25 10:27:44

Strona odwiedzona 951 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.