Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

68 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 332/2008 z dnia 2008-02-21

w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "I ty możesz mówić poprawnie" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206; Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759; Nr 267, poz. 2251; Dz. U. z 2006 r. Nr 149, poz. 1074; Nr 249, poz. 1832), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się projekt pt. "I ty możesz mówić poprawnie" opracowany w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
 1. 1. Całkowita wartość projektu, o którym mowa w § 1 wynosić będzie 21.098,70 zł.
 2. 2. Finansowanie projektu odbywać się będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Powiat Gryfiński bierze udział w konkursie pilotażowym ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie o dofinansowanie ze środków EFS projektu w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji regionalnych", Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie opracowała projekt "I ty możesz mówić poprawnie". Celem głównym projektu jest rozwój usług edukacyjnych na obszarze wiejskim poprzez realizację oddolnej inicjatywy edukacyjnej w zakresie eliminacji nierównego dostępu do zajęć edukacyjno-terapeutycznych dotyczących pomocy logopedycznej dla dzieci klas zerowych mieszkających ma terenie wiejskiej gminy Widuchowa.

Projekt uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów, finansowany będzie w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i po podpisaniu umowy będzie realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie.


W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-02-25 10:28:32
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-25 10:28:32

Strona odwiedzona 831 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.