Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

69 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 333/2008 z dnia 2008-02-25

w sprawie wprowadzenie zmian do programu naprawczego placówki opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju, na lata 2008-2010.

Na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844 z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818) oraz § 6 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz. 1455) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zmianę do programu naprawczego placówki opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, zatwierdzonego Uchwałą Nr 321/2008r. Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.01.2008r. - polegającą na utworzeniu dla wychowanków Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju grupy usamodzielnienia, z siedzibą w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Żółkiewskiego 5, 74-500 Chojna (Załącznik Nr 1).
Grupa usamodzielnia stanowi formę organizacyjną w/w placówki przeznaczoną dla starszych dzieci.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Marek HipszUZASADNIENIE

W Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju przebywa obecnie 43 wychowanków. Zgodnie z § 30 ust. 1 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w placówce zapewniającej całodobową opiekę ciągłą nie powinno przebywać więcej niż 30 dzieci. W celu osiągnięcia w tym zakresie wymaganego standardu, konieczne jest zmniejszenie liczby dzieci przebywających w placówce.
W związku z powyższym zasadne jest utworzenie grupy usamodzielnienia, zgodnie z § 6 pkt 6 w/w rozporządzenia, z siedzibą w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Żółkiewskiego 5, 74-500 Chojna.
W dniu 16 stycznia 2008r. Zarząd Powiatu w Gryfinie, Uchwałą Nr 321/2008 przyjął program naprawczy placówki opiekuńczo-wychowawczej w Trzcińsku Zdroju, w którym nie uwzględniono tego zadania. Zgodnie z art. 80 ust 4 ustawy o pomocy społecznej, całodobowy pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej może być realizowany w grupach usamodzielniających stanowiących formę organizacyjną placówki przeznaczoną dla starszych dzieci.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-02-27 12:43:38
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-27 12:43:38

Strona odwiedzona 920 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.