Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

71 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 339/2008 z dnia 2008-03-14

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2008/2009

Na podstawie § 24 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę oddziałów i uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, w ilości wskazanej w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ostateczne ustalenie liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów, o której mowa w § 1 nastąpi po wyborze szkół przez kandydatów.

§ 3

W przypadku dużego zainteresowania kształceniem w określonym typie szkoły, dopuszcza się zwiększenie liczebności klasy do 35 uczniów, po uzyskaniu pisemnej zgody Starosty Gryfińskiego.

§ 4

Zwiększenie liczebności klas może nastąpić pod warunkiem wygospodarowania w budżecie szkoły, przyznanym na 2008 rok środków na sfinansowanie wymaganego prawem podziału na grupy na poszczególnych zajęciach edukacyjnych.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

W myśl § 24 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232) jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły ustalają, w porozumieniu z dyrektorami szkół, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-03-17 10:38:02
data ostatniej aktualizacji: 2008-03-17 10:38:02

Strona odwiedzona 867 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.