Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

73 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 347/2008 z dnia 2008-03-27

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007, Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), oraz uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2008 dla poszczególnych jednostek organizacyjnych w następujących kwotach:

 1. Dochody budżetu Powiatu - 54 640 290,00 zł załącznik nr 1, 3 - 19,
 2. Wydatki budżetu Powiatu - 62 205 841,06 zł załącznik nr 2, 3 - 19.
§ 2
 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu rozmów telefonicznych dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków, o których mowa w ust. 1 dokonanych w poprzednich latach budżetowych przekazywane są na subkonto dochodów.
 3. Jednostki budżetowe pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań własnych powiatu przekazują na rachunek bieżący budżetu powiatu, według stanu środków na:
  1. 5 dzień miesiąca - w terminie do dnia 7 danego miesiąca,
  2. 25 dzień miesiąca - w terminie do dnia 28 danego miesiąca,
  a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu ma obowiązek opracowania układu wykonawczego budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na działy, rozdziały oraz paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-03-27 14:40:06
data ostatniej aktualizacji: 2008-03-27 14:40:06

Strona odwiedzona 881 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.