Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

75 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 349/2008 z dnia 2008-04-10

w sprawie realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska - wybór firmy na opracowanie pn.: "Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015" oraz "Aktualizacja Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015"

Na podstawie art.4 ust.1 pkt13, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 Nr 173, poz. 1218), art. 14, 17, 18 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251; z 2007 Nr 88, poz. 587, zm. przen. Dz.U. z 2005 Nr 175, poz. 1462) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W wyniku analizy ofert na opracowanie "Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015" oraz "Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015" Zarząd Powiatu w Gryfinie wskazuje do wykonania firmę ABRYS ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań.

§ 2

Do podpisania umowy na wykonanie dokumentacji wskazanych w § 1 wyznacza się:

 1. 1. Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Gryfinie - Wojciecha Konarskiego
 2. 2. Członka Zarządu Powiatu w Gryfinie - Jerzego Milera
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 4. Członek Zarządu - Marek Hipsz
 5. Członek Zarządu - Jan Podleśny


UZASADNIENIE

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie umieszczono ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie złożenia ofert na wykonanie n/w opracowań:

 • "Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015",
 • "Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015"

Do 29.02.2008 r. czyli wyznaczonego terminu składania ofert, wpłynęły 4 oferty. Wybrano firmę ABRYS Technika Sp. z o. o. z Poznania, która była wykonawcą w/w opracowań w roku 2003. Opracowania zostały wykonane zgodnie z podpisaną umową; całoroczna praca układała się bardzo dobrze i przebiegała bezproblemowo. Firma opracowała dokumentację w sposób profesjonalny, staranny, wskazujący na gruntowną znajomość przepisów prawa.

Argumentem przekonywującym o wyborze wskazanej firmy jest również zdobyte w ostatnim czasie doświadczenie zamawiającego, które dowodzi, że cena nie może być podstawowym i jedynym kryterium wyboru wykonawcy.

Zamówienia dokonano w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2007 Nr 223, poz.1655).

Konieczność opracowania tych dokumentów wynika z zapisów art. 14, 17, 18 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Naczelnik WOŚRiL
Lucyna Krzemińska

data opublikowania: 2008-04-11 11:34:17
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-11 11:34:17

Strona odwiedzona 790 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.