Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

75 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 356/2008 z dnia 2008-04-10

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) i § 13 pkt. 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 471 780,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:

 • dział 710 - Działalność usługowa - 15 120,00 zł
  • rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 15 120,00 zł
 • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 453 660,00 zł
  • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 453 660,00 zł
 • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 000,00 zł
  • rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 3 000,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 485 780,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 14 000,00 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 10 000,00 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 4 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 710 - Działalność usługowa - 15 120,00 zł
   • rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 15 120,00 zł
  • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 453 660,00 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 453 660,00 zł
  • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 000,00 zł
   • rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 3 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 14 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758 - Różne rozliczenia - 10 000,00 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 10 000,00 zł
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 4 000,00 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 4 000,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 59/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, stosownie do którego zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71015- Nadzór budowlany, § 2110- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 15 120,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 97/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, stosownie do którego zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 452 460,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu średniego uposażenia funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w 2008 r.
 3. Koniecznością dostosowania kwoty dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej do ujętej w układzie wykonawczym budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego- zwiększenie o kwotę 1 200,00 zł w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2110- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
 4. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 60/2007 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, stosownie do którego zwiększona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2110- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, stosownie do którego zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach z rezerwy ogólnej o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii promującej szkołę w związku z rekrutacją młodzieży na rok szkolny 2008/2009.
 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, stosownie do którego zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji "XV Festiwalu Piosenki Angielskiej- Chojna 2008 rok", przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 4 000,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-04-11 13:09:30
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-11 13:09:30

Strona odwiedzona 800 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.