Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

75 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 357/2008 z dnia 2008-04-10

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się harmonogram realizacji dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się harmonogram realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązuje się dysponentów budżetu Powiatu do realizacji dochodów i wydatków zgodnie z harmonogramem.

§ 4

Kwoty zmian w planie dochodów i wydatków, powstałe w toku wykonywania budżetu, będą wprowadzone do harmonogramu w transzach miesięcznych, w wysokościach wynikających z podziału kwoty zwiększenia (zmniejszenia) przez liczbę miesięcy pozostających do końca roku budżetowego.

§ 5

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, wprowadzone do harmonogramu wydatki mające charakter jednorazowy, będą zwiększały tylko jedną transzę miesięczną.

§ 6

Zmiany harmonogramu będą następowały w okresach nie dłuższych niż kwartalne, będąc następstwem zmian wprowadzonych uchwałami zmieniającymi układ wykonawczy budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok.

§ 7

Środki finansowe dla jednostek, które finansowane są dotacją celową z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, przekazywane są do kwot faktycznie otrzymanych, chyba że kwota ustalona w harmonogramie jest niższa od kwoty otrzymanej dotacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek zarządu - Jerzy Miler
Członek zarządu - Jan Podleśny
Członek zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art.186 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych opracowany został harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok, obejmuje on prognozowane dochody jednostek w podziale na poszczególne miesiące roku oraz wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-04-11 13:25:37
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-11 13:25:37

Strona odwiedzona 825 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.