Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

75 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 358/2008 z dnia 2008-04-10

w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Ustala się ceny wywoławcze w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Banie 2 oznaczonej numerami działek:
  • 421 o pow. 1 302 m2 i 422 o pow. 5 999 m2, zabudowanymi dwoma budynkami innymi niemieszkalnymi (socjalno-biurowym i warsztatowym),
  • 423 o pow. 1 011 m2, nie zabudowanej w wysokości 955 000,00 zł.
 2. Do ceny, odnośnie działki nr 423, zostanie doliczony podatek VAT, którego wysokość wynosi 22 %. Działki nr 421 i 422 są zwolnione z podatku od towarów i usług VAT.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczona numerami działek: 421 o pow. 1 302 m2, 422 o pow. 5 999 m2 i 423 o pow. 1 011 m2, położona w obrębie ewidencyjnym Banie 2, została przeznaczona do sprzedaży.

Dnia 04 kwietnia 2008 r. został zorganizowany trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

Cena wywoławcza nieruchomości w trzecim przetargu została ustalona w wysokości 1 055 000,00 zł.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, właściwy organ w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, może zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi. Przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące przy organizowaniu drugiego przetargu.

data opublikowania: 2008-04-11 13:25:37
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-11 13:25:37

Strona odwiedzona 791 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.