Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

77 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 362/2008 z dnia 2008-04-24

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 14 752,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 10 036,00 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 6 809,00 zł
   • rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 3 227,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 4 716,00 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 1 000,00 zł
   • rozdział 85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - 3 716,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 14 752,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758- Różne rozliczenia - 1 000,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 1 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 10 036,00 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 6 809,00 zł
   • rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 3 227,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 716,00 zł
   • rozdział 85419-Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - 3 716,00 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, stosownie do którego zwiększa się plan wydatków w poszczególnych działach o kwotę 12 082 zł, z przeznaczeniem na zakup energii, natomiast zmniejsza się o 12 082,00 zł kwotę dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
 2. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, stosownie do którego zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102-Szoły podstawowe specjalne o kwotę 1 670,00 zł (zwiększenie § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na płace dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo, zmniejszenie § 4010-Wynagrodzenia osobowe, pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim płaconym przez ZUS).
 3. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, stosownie do którego zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie z rezerwy ogólnej o kwotę 1 000,00 zł, w związku z darowizną otrzymaną w grudniu 2007 roku od Banku Spółdzielczego w Chojnie w kwocie 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-04-28 11:10:20
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-28 11:10:20

Strona odwiedzona 844 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.