Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

77 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 364/2008 z dnia 2008-04-24

w sprawie zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok

Na podstawie art.186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 roku w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek zarządu - Jerzy Miler
Członek zarządu - Jan Podleśny
Członek zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł transzy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przypadającej na miesiąc kwiecień, zmniejszając jednocześnie transzę dla tej jednostki na miesiąc wrzesień o kwotę 20 000,00 zł.
 2. Uchwałą Nr 356/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany o kwotę 15 120,00 zł (PINB w Gryfinie), zmiany uwzględniono proporcjonalnie od kwietnia do grudnia; w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 453 660,00 zł (KPPSP w Gryfinie), zmiany uwzględniono proporcjonalnie od maja do grudnia; w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 3 000,00 zł (PCPR w Gryfinie), zwiększono o tę kwotę transzę w kwietniu; zwiększono wydatki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 10 000,00 zł (ZSP w Mieszkowicach), zwiększono o tę kwotę transzę w kwietniu; rozdziale 80195 o kwotę 4 000,00 zł (ZSP Nr 1 w Chojnie), zwiększono o tę kwotę transzę w kwietniu; zmniejszono plan wydatków w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 10 000,00 zł, w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 4 000,00 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie), zmniejszono transzę o 14 000,00 zł w miesiącu grudniu.
 3. Uchwałą Nr 362/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą zwiększono plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 1 000,00 zł (SOSW w Chojnie); zmniejszono plan wydatków w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1 000,00 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie). Transzę dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o kwotę 1 000,00 zł zwiększono w miesiącu kwietniu, natomiast dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie zmniejszono transzę o kwotę 1 000,00 zł w miesiącu grudniu.
 4. Uchwałą Nr 363/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2008 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z którą zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 42 641,00 zł (KPPSP w Gryfinie), zmiany uwzględniono proporcjonalnie od maja do grudnia
 5. Przerwą świąteczną uniemożliwiającą na czas wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, z tego powodu zwiększa się transze w miesiącu kwietniu, a zmniejsza się transze w miesiącu maju dla następujących jednostek: ZSP Nr 1 w Gryfinie- o kwotę 100 000,00 zł, ZSP Nr 2 w Gryfinie- o kwotę 200 000,00 zł, ZSP Nr 1 w Chojnie- o kwotę 90 000,00 zł, ZSP Nr 2 w Chojnie- o kwotę 230 000,00 zł, ZSP w Mieszkowicach- o kwotę 70 000,00 zł, ZSS w Gryfinie- o kwotę 95 000,00 zł, SOSW w Chojnie- o kwotę 130 000,00 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie- o kwotę 30 000,00 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie- o kwotę 20 000,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-04-28 11:20:59
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-28 11:20:59

Strona odwiedzona 760 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.