Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

78 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 372/2008 z dnia 2008-04-30

w sprawie powołania Zespołu ds. przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie części zadań z zakresu organizacji pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach

Na podstawie § 71-73 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. zmienionego uchwałą nr IX/118/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w związku z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Powołuje się Zespół ds. przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie części zadań z zakresu organizacji pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach w związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2008 r. szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
 2. W skład Zespołu wchodzą:
  1. Jerzy Miler - Przewodniczący Zespołu
  2. Bogumiła Żurawiecka - Członek Zespołu
  3. Adriana Salamończyk - Członek Zespołu
  4. Elżbieta Lorenowicz-Bień - Członek Zespołu
§ 2

Do zadań Zespołu będzie należało:

 1. opracowanie harmonogramu przekazania zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 wraz z określeniem zadań operacyjnych, zarządczych i kontrolno-nadzorczych,
 2. wdrożenie i koordynacja działań określonych w harmonogramie,
 3. informowanie Zarządu Powiatu o przebiegu prac związanych z przekazaniem zadań.
§ 3

Zobowiązuje się Zespół do realizacji zadań określonych w § 2 w terminie do dnia 15 sierpnia 2008 r.

§ 4

Zespół ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, do jakiego został powołany.

§ 5

Obsługę techniczno-biurową zapewni Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

W związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/202/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, konieczne jest powołanie Zespołu celem przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie części zadań z zakresu organizacji pracy szkoły związanego z likwidacją szkół.

data opublikowania: 2008-05-06 09:27:47
data ostatniej aktualizacji: 2008-05-06 09:27:47

Strona odwiedzona 793 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.